divendres, d’agost 17, 2007

"Artículos sobre lectoescriptura constructivista"

Luis Cavero, mestre d'un poblet d' Hosca ens ofereix al seu portal articles referits a la Lectoescriptura constructivista:

  • Fundamentació teòrica.
  • Conflictes entre fases.
  • Escriure i llegir (motivació)
  • Constructivisme (interesant document general)
  • La escriptura des del punt de vista del nen (bon article d'Ana Teberosky)
  • Coses implicades a la llengua escrita.
  • Diferents tipus de textes.
  • Metodologia.
  • El pas de la mayúscula a la minúscula.