dijous, de juliol 19, 2007

E.M.I. Manualitats

Tafanejant... he trobat aquesta web d'una empresa a Barcelona a on es pot trobar tot tipus de material,
adhesius, vernissos, flor prensada, sorres, tanques de capses, de collarets, fils, cordills, etc...


No sé si venen al detall o què, però hi tenen un bon sortit de tot.

També fan cursos de manualitats.